1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Everyday («Ми», «Наш», «Нас») вітає Вас! Зробіть, будь-ласка, невеличку перерву та уважно прочитайте даний текст. Це займе не більше 10 хвилин.

1.2. Дані умови використання («Умови використання»; «Умови»; «Положення та умови») застосовуються до всіх Відвідувачів, Користувачів та Клієнтів (у т.ч. Клієнтів, зареєстрованих Користувачами в їхніх інтересах для обслуговування Вебпорталом).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Вебпортал – сукупність інтернет-сторінок та веб-додатків (у т.ч. веб-додаток Everyday Studio), розміщених у доменній зоні everyday.ua.

2.2. Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Вебпортал та використовує функціонал, що не потребує створення особистого облікового запису.

2.3. Користувач – дієздатна фізична особа, яка діє від власного імені або в інтересах юридичної особи, погодилась із даними Умовами та отримала особистий обліковий запис Користувача для доступу до Вебпорталу та Мобільного застосунку в обсягах, визначених відповідним Пакетом послуг.

2.4. Клієнт – дієздатна фізична особа, яка погодилась із даними Умовами та самостійно (або за посередництва Користувача) отримала особистий обліковий запис Клієнта для доступу до Вебпорталу та Мобільного застосунку. Допускається створення облікового запису недієздатного Клієнта, створеного його законним представником.

2.5. Мобільний застосунок – програмне забезпечення Everyday для смартфонів та планшетів, розміщене в магазинах додатків за адресами: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.mk.diet   та https://apps.apple.com/ua/app/everyday/id951487632, призначене для взаємодії Клієнтів з Вебпорталом.

3. ОБРОБКА ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

3.1. Приймаючи Умови, Користувачі та Клієнти прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це визначено в Політиці конфіденційності.

4. ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Вебпортал не призначений для використання особами, молодшими за 14 років. Ми не приймаємо конфіденційну інформацію від осіб, про яких нам достовірно відомо, що це дитина, яка не досягла 14 років.

4.2. Допускається створення облікових записів Клієнта в інтересах осіб, які не досягли 14 років, за умови, що це здійснюється законним представником такої особи.

5. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

5.1. Створюючи обліковий запис Користувача або Клієнта на Вебпорталі, Ви гарантуєте, що власник цього облікового запису є дієздатною фізичною особою у відповідності до її національного законодавства.

5.2. Ви гарантуєте, що надана Вами інформація (у т.ч. при реєстрації облікових записів Клієнтів) є актуальною, точною та достовірною.

5.3. Кожному Користувачу та Клієнту може відповідати лише один обліковий запис.

5.4. Забороняється масова реєстрація облікових записів в інтересах однієї й тієї ж, або неіснуючих осіб. Облікові записи є особистими та не підлягають передачі третім особам.

5.5. Ви особисто відповідаєте за збереження Ваших облікових даних та зобов’язуєтесь невідкладно повідомляти Нас про будь-який відомий факт неналежного їх використання.

5.6. У випадку фіксації факту масової реєстрації облікових записів, порушення цих Умов, а також з метою вирішення спірних питань, Ми залишаємо за собою право вимагати надання Користувачем або Клієнтом додаткової інформації (електронних та фізичних документів), необхідної для врегулювання ситуації.

5.7. Ми залишаємо за собою право відмовити Вам у доступі до облікового запису, видалити Ваш обліковий запис або обмежити доступ до неї у випадку, якщо виявимо факт порушення цих Умов, а також порушення українського чи національного законодавства.

5.8. Створивши обліковий запис на Вебпорталі, Ви погоджуєтесь на отримання від Нас повідомлень, які стосуються наданих послуг, нових розробок та сервісів, новин системи, а також комерційних пропозицій Everyday.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Вебпортал та його оригінальний Контент, інструменти та функціональні засоби є об’єктами інтелектуальної власності Everyday та його ліцензіатів та охороняються законодавством, як України, так і нормами міжнародного права.

6.2. Наші торговельні марки та інші об’єкти інтелектуальної власності не можуть використовуватися Вами без попередньої письмової згоди Everyday.

7. КОНТЕНТ

7.1. Вебпортал надає Вам можливість розміщувати власну інформацію («Контент»).

7.2. Розміщуюючи на Вебпорталі власний контент, Ви приймаєте на себе відповідальність за нього, включаючи його законність, відповідність та прийнятність. Ви також гарантуєте, що:

– контент належить Вам та/або Ви маєте права на його використання, а також права надавати такий Контент для використання Everyday;

– Ви не порушуєте будь-які права будь-яких фізичних та/або юридичних осіб.

7.3. Ми залишаємо за собою право припинити та/або обмежити Ваш доступ до Вебпорталу у випадку порушення вищеперелічених гарантій.

7.4. Розміщуючи Контент на Вебпорталі, Ви надаєте дозвіл на використання Контенту його персоналом.

7.5. Контент, розміщений на Вебпорталі, є власністю Everyday або ж використовується Нами з дозволу інших осіб. Ви не маєте права розповсюджувати, змінювати, передавати іншим особам, дублювати або використовувати Контент, який Вам не належить, у комерційних цілях або для особистої вигоди без спеціального попереднього дозволу від Everyday.

7.6. Погоджуючись з Умовами, Ви підтверджуєте прийняття ризиків щодо публічної демонстрації об’єктів Вашої інтелектуальної власності на сторінках Вебпорталу.

8. ЗАБОРОНИ

8.1. Приймаючи ці умови, Ви погоджуєтесь НЕ використовувати Вебпортал:

– з метою експлуатації, заподіяння шкоди або спроби заподіяти шкоду будь-яким чином та у будь-який спосіб будь-якій особі;

– з рекламною метою, у тому числі для «спаму», «ланцюжкового розсилання» або для інших схожих цілей;

– у будь-який спосіб, який порушує права інших або є незаконним, шахрайським або шкідливим, або ж у зв’язку з будь-якою незаконною, шахрайською або шкідливою метою чи діяльністю;

– для обмеження використання Вебпорталу або ж з метою та/або у спосіб, що може завдати шкоди Everyday або іншим Користувачам та Клієнтам  Вебпорталу.

8.2. Додатково, Ви погоджуєтесь НЕ використовувати:

– Вебпортал будь-яким способом, який може перевантажити, завдати шкоди або припинити функціонування Вебпорталу;

– роботів, «павуків», ботів або інших автоматизованих пристроїв, процесів або засобів доступу до Вебпорталу з будь-якою метою, включаючи моніторинг або копіювання будь-якого Контенту;

– будь-які прилади або програмне забезпечення, що перешкоджає належному функціонуванню Вебпорталу;

– будь-які віруси, трояни, «черв’яки», «логічні бомби», чи інші технологічно шкідливі засоби.

9. ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ

9.1. Наш Вебпортал може включати посилання на Інтернет-ресурси третіх осіб, які ми не контролюємо, з огляду на що ми не несемо відповідальності за контент, поводження з даними чи практики вебсайтів третіх осіб. Ми не гарантуємо будь-які пропозиції від будь-яких третіх осіб чи їхніх вебсайтів. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Everyday не несе прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-яку шкоду зумовлену використанням контенту та вебсайтів третіх осіб. Ми рекомендуємо вам ознайомитись з політиками та умовами вебсайтів третіх осіб, які ви використовуєте.

10. АНАЛІТИКА

10.1. Ми можемо використовувати сервіси третіх осіб для моніторингу та аналізу використання Вебпорталу, зокрема, Google Analytics. Із практиками захисту приватності Google можна ознайомитись за наступними посиланнями: https://policies.google.com, https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

11. ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ

11.1. Наш Вебпортал може включати посилання на Інтернет-ресурси третіх осіб, які ми не контролюємо, з огляду на що ми не несемо відповідальності за контент, поводження з даними чи практики вебсайтів третіх осіб. Ми не гарантуємо будь-які пропозиції від будь-яких третіх осіб чи їхніх вебсайтів. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Everyday не несе прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-яку шкоду зумовлену використанням контенту та вебсайтів третіх осіб. Ми рекомендуємо вам ознайомитись з політиками та умовами вебсайтів третіх осіб, які ви використовуєте.

12. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

12.1. Ви вправі повідомляти нам на будь-який з наших контактів, розміщених на ресурсі everyday.ua, відомості, які стосуються помилок, порад, зауважень, ідей, проблем, скарг, та будь-яку іншу інформацію, що стосується нашого Вебпорталу («Зворотній зв’язок»). Ви погоджуєтесь та гарантуєте, що, використовуючи Зворотній зв’язок, Ви:

– жодним чином не порушуватимете наших прав на об’єкти інтелектуальної власності;

– жодним чином не розголошуватимете конфіденційну інформацію та персональні дані будь-яких осіб.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13.1. Everyday не несе відповідальності за будь-який втрачений дохід, упущену вигоду або за будь-які прямі чи опосередковані збитки, що виникають у процесі використання Вебпорталу або стосуються вебпорталу. Everyday також не несе відповідальність за невідповідність Вебпорталу Вашим очікуванням чи уявленням.

14. ЗМІНИ НА ВЕБПОРТАЛІ

14.1. Ми залишаємо за собою право у будь-який момент змінити чи видалити наш Вебпортал, або будь-який Контент, який надається через Вебпортал. Ми не несемо відповідальності, якщо з будь-яких причин Вебпортал або будь-яка його частина недоступна впродовж будь-якого строку. Ми вправі періодично обмежувати доступ до будь-яких частин Вебпорталу або всього Вебпорталу на власний розсуд з будь-яких причин.

15. ЗМІНА УМОВ

15.1. Ми вправі змінити Умови в будь-який момент, розмістивши змінені Умови на Вебпорталі. Ми рекомендуємо Вам періодично переглядати ці Умови. Ваше подальше використання Вебпорталу після публікації змінених Умов означає, що Ви приймаєте та погоджуєтесь зі зміненими Умовами.

16. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

16.1. Ці Умови застосовуються і тлумачяться згідно чинного законодавства України. Якщо будь-яке з положень Умов буде визнано недійсним, інші положення Умов залишатимуться чинними.

17. ДОДАТКОВІ УМОВИ

17.1. Невід’ємною складовою цих Умов є положення, які стосуються окремих послуг Вебпорталу та наведені в наступних документах:

– угода Користувача Everyday Studio;

– угода Клієнта Everyday Studio;

– застосовна політика конфіденційності;

– угода про обробку даних.